Zarząd

Marek Boroski

Prezes

Grzegorz Wiktor Szymborski

Wiceprezes

Waldemar Janusz Krusiński

Skarbnik

Tomasz Roman Zimny

Sekretarz

Grażyna Maria Dubiel

Członek Zarządu

Sylwester Janota

Członek Zarządu

Andrzej Kruk

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Kazimierz Wiktor Lalewicz

Rafał Jan Szeleźniak

Roman Woźniak