Aktualności

 W dniu 14 grudnia 2019r. w hotelu Sevilla Gold k/Grójca odbyła się Wigilia Mazowieckiego Związku Pszczelarzy zaproszonych gości witał Prezes Mazowieckiego Związku Pszczelarzy Marek Boroski. Gościem honorowym był Pan Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Dylon. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, Marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego reprezentował Pan Dyrektor Departamentu Kazimierz Porębski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, starosta grójecki Krzysztof Ambroziak oraz samorządowcy gminy Bielsk Duży, również przedstawiciele duchowieństwa wśród których nie zabrakło Ojca Roberta Dziewurskiego z Łęczyszyckiej parafii. Spotkanie pszczelarzy z całego Mazowsza było okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. Wręczono statuetki im. ks. Jana Dzierżona, a także medale im. ks. Jana Dzierżona z rąk Pana Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Dylona. Grudniowe spotkanie było okazją do dzielenia się opłatkiem i rozmów przy Wigilijnym stole w rodzinnej atmosferze.

Dziękujemy Panu Prezydentowi Polskiego Związku Pszczelarskiego za uczestnictwo w uroczystości wigilijnej.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu MZP – Marek Boroski