Mazowiecki Związek Pszczelarzy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyska 20, zaprasza wszystkie Koła Pszczelarzy do wstąpienia w struktury Mazowieckiego Związku Pszczelarzy pod patronatem Polskiego Związku Pszczelarzy. W sprawach przystąpienia do struktur związku proszę o kontakt z Prezesem MZP p. Markiem Boroskim pod numerem tel.: 788 455 853 oraz z Sekretarzem MZP p. Tomaszem Zimnym, tel: 881 075 065.