W dniu 31.08.2019 o godzinie 10:30 w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt przy ulicy Topolowej 49 odbyło się zebranie z Prezesami Kół Pszczelarzy gdzie były omawiane sprawy związane z zmianami wytycznymi KOWR w ramach przesłanego Projektu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2019-2022, o planowanych zmianach wytycznych zapoznał wszystkich przedstawiciel Kół Pszczelarzy Sekretarz Związku – Tomasz Zimny. Na zebraniu przedstawiono również zasady przesłania ewidencji pszczelarzy wraz ze stanem rodzin pszczelich. Termin przesłania danych do 25.09.2019. Obecnych zapoznano także z przewidywanym programem organizacji Ogólnopolskich Dni Pszczelarza które odbędą się w Łowiczu w dniach 10.09 – 12.09.2020 roku. Prezes Mazowieckiego Związku Pszczelarzy Marek Boroski zapoznał Prezesów Kół z pismem jakie wpłynęło z Polskiego Związku Pszczelarzy o przyznaniu ( wyrażeniu zgody ) na organizację Ogólnopolskich Dni Pszczelarza dla Mazowieckiego Związku Pszczelarzy które odbędą się w Łowiczu.