Aktualności

7 września Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uroczyście zainaugurował rok szkolny 2019/2020. Wydarzenie było również okazją zaprezentowania nowo otwartego kierunku kształcenia jakim jest zawód pszczelarz.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się tradycyjnie odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Wydarzenie poprowadził dyrektor placówki szkoleniowej Tadeusz Żaczek i przywitał licznie zebranych gości z całej Polski, przedstawił rys historyczny szkoły i profil kształcenia.

Na temat pszczelarstwa i nowo otwartego kierunku kształcenia opowiedział Marek Boroski, prezes Mazowieckiego Związku Pszczelarzy. Zwrócił uwagę jak ważny jest powrót do ginących już w Polsce zawodów, dziękując jednocześnie całemu gronu pedagogicznemu za poświęcenie i chęć przekazywania wiedzy.

Zawodu pszczelarza w obecnym roku szkolnym 2019/2020 będzie uczyła się grupa 54 pszczelarzy, co wydaję się ogromnym sukcesem szkoły i całego Zarządu Mazowieckiego Związku Pszczelarzy który był głównym pomysłodawcą szkolenia o kierunku – pszczelarz.

W inauguracji roku szkolnego brały udział również władze miasta, Burmistrz Miasta Łowicz Krzysztof Kaliński jak i władze samorządowe Województwa Łódzkiego – radny Waldemar Wojciechowski który w imieniu wojewody i swoim dodał- dołożymy wszystkich starań by ta szkoła mogła się rozwijąć.

W części artystycznej, w przerwach spotkań uświetnili swoimi występami uczniowie współpracujący z placówką z II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Po uroczystości rozpoczęły się pierwsze wykłady i zajęcia zgodnie z programem.