Kwalifikacja Kurs Zawodowy o kierunku Pszczelarz

7 września Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu uroczyście zainaugurował rok szkolny 2019/2020. Wydarzenie było również okazją zaprezentowania nowo otwartego kierunku kształcenia jakim jest zawód pszczelarz. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczęło się tradycyjnie odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Wydarzenie poprowadził dyrektor placówki szkoleniowej Tadeusz Żaczek i przywitał licznie zebranych gości z całej Polski, przedstawił…

Spotkanie Zarządu Mazowieckiego Związku Pszczelarzy z Prezesami Kół Pszczelarzy

W dniu 31.08.2019 o godzinie 10:30 w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt przy ulicy Topolowej 49 odbyło się zebranie z Prezesami Kół Pszczelarzy gdzie były omawiane sprawy związane z zmianami wytycznymi KOWR w ramach przesłanego Projektu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2019-2022, o planowanych zmianach wytycznych zapoznał wszystkich przedstawiciel Kół Pszczelarzy Sekretarz Związku – Tomasz…