Aktualności

W dniu 9 marca w Restauracji Polonia w Łowiczu, odbył się Walny Zjazd Delegatów Mazowieckiego Związku Pszczelarzy w którym uczestniczyli przedstawiciele kół pszczelarzy zrzeszonych w Mazowieckim Związku Pszczelarzy.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Mazowieckiego Związku Pszczelarzy rozpoczęło się uroczystym wejściem pocztu sztandarowego i powitaniem zgromadzonych przez  prezesa Koła Pszczelarzy pana Marka Boroskiego.

W trakcie trwania posiedzenia wyróżniono mi.in. pszczelarzy Odznaczeniami Polskiego Związku  Pszczelarzy. Odznaki za wybitne osiągnięcia w dziadzinie pszczelarstwa otrzymali zrzeszeni w Rejonowych Kołach Pszczelarzy : złote odznakę PZP Tomasz Zimny z Łowicza, Józef Kułaj z Czerniakowa, Józef Karpowicz z Czerniakowa. Srebrną odznakę otrzymał Kazimierz Lalewicz z Legionowa i brązowe odznaki otrzymali: Grażyna Dubiel z Łowicza, Mirosław Baranowski z Czerniakowa, Henryk Gętka z Czerniakowa, Teresa Jałosińska z Czerniakowa, Arkadiusz Krzycki z Łochowa, Krzysztof Koroś z Łochowa, Cezary Mendelewski z Łochowa i Janusz Ambroziak z Łochowa.

Wśród zgromadzonych gości byli m.in. burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, który zawsze wspierał  i wiele zrobił dla łowickich pszczelarzy oraz dyrektor Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Tadeusz Żaczek, który obiecał powstanie od września w CKU Szkoły Pszczelarskiej. Zachęcałaby ona pszczelarzy do uzyskania uprawnień pszczelarskich, a kształcenie odbywałoby się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w systemie zaocznym.

Zaproszone osoby wyraziły w swoich wystąpieniach podziw dla pracy pszczelarzy, ich pasji i miłości do tego czym się zajmują.