Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego na posiedzeniu 20 grudnia 2018 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na organizację w dniach 11-13 września 2020 r. XXXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Łowiczu. 

Polski Związek Pszczelarski objął wydarzenie swoim patronatem.