Slide Mazowiecki Związek Pszczelarzy

Aktualności

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Życzymy wszystkim pszczelarzom zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem i radością.Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe życzenia spełniają się w każdym momencie.Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku…

Warunki refundacji projektu złożonych do KOWR w roku 2021

Zakup sprzętu pszczelarskiego : refundacja może być realizowana przez pszczelarzy, producentów produktów pszczelich – umieszczających na rynku te produkty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego), posiadających co najmniej 10 pni pszczelich (kwota refundacji zgodnie z warunkami KOWR. Podmiot uprawniony (MZP) po zawarciu umowy z KOWR jest…

Odwołanie Ogólnopolskich Dni Pszczelarza 2020

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego, po otrzymaniu pisma Mazowieckiego Związku Pszczelarza w Warszawie, przychyla się do odwołania uroczystości XXXVIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, które miały odbyć się w Łowiczu w dniach 11-13 września 2020 r. Jednocześnie Zarząd PZP przychyla się do przeniesienia uroczystości ODP w Łowiczu na kolejny rok, w terminie 10-12 września 2021 roku. Uważamy, że…

Zgłoszenia do szkoły pszczelarskiej

Nasze cele

1

Reprezentowanie interesów pszczelarzy oraz ochrona ich godności i dobrego imienia.

2

Integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie ich kwalifikacji.

3

Rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz rozwijanie i preferowanie pszczelarstwa ekologicznego, tradycyjnego i regionalnego.

4

Prawna ochrona nazwy „miód” i pozostałych produktów pszczelich.

5

Promowanie polskiego miodu i pozostałych produktów pszczelich pochodzących w szczególności z pasiek na Mazowszu.

Działania

  • Inicjujemy i organizujemy poczynania członków Związku w zakresie chowu pszczół, poszerzania i racjonalnego wykorzystania bazy pożytkowej, ochrony zdrowotności i użytkowej wartości pszczół.
  • Organizujemy zbiorowe zaopatrzenia członków Związku w środki produkcji, ułatwiamy zbyt produktów pszczelich, oraz dbamy o ich wysoką jakość.
  • Szerzymy nowoczesną wiedzę pszczelarskiej drogą organizowania szkoleń, konkursów, klubów dyskusyjnych i kursów doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń, zachęcania do czytelnictwa, oraz innych form popularyzacji pszczelarstwa.
  • Organizujemy kontrole zdrowotności pasiek, inicjujemy działania profilaktyczne i lecznicze w porozumieniu ze służbą weterynaryjną, tworzymy zespoły usługowe do zwalczania chorób i szkodników pszczół, a także współpracujemy w tym zakresie z placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi instytucjami.
  • Organizujemy grupy hodowców matek pszczelich, producentów mleczka i pyłku itp.
  • Reprezentujemy interesy pszczelarzy wobec władz państwowych, samorządu terytorialnego, zrzeszeń, organizacji społecznych i gospodarczych.
  • Współdziałamy w opracowaniu aktów normatywnych, uchwał i decyzji władz mających znaczenie dla rozwoju i ochrony pszczelarstwa oraz środowiska naturalnego.
  • Występujemy z wnioskami o nadanie odznaczeń i nagród państwowych, branżowych i regionalnych osobom zasłużonym dla rozwoju pszczelarstwa.
  • Czuwamy nad przestrzeganiem etyki pszczelarskiej i krzewienia samopomocy koleżeńskiej.

Kontakt

Siedziba Związku

Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa

Telefon kontaktowy

788 455 853

Adres korespondencyjny

Marek Boroski
Kiernozka 24
99-400 Łowicz

Email

marekboroski@wp.pl